Jak zostać członkiem Gdańskiego Ośrodka Zen ?

    Członkiem Gdańskiego Ośrodka Zen może zostać każda osoba, która praktykuje w sandze lub chce w niej praktykować. Członkostwo jest fundamentem funkcjonowania Szkoły; to dzięki Waszemu wsparciu istnieje to miejsce praktyki.

    Aby zostać członkiem należy rozpocząć wpłacanie składek w swojej lokalnej grupie lub ośrodku, zaleca się też wypełnić formularz deklaracji i ankietę członkowską – wysłać e-mailem lub poprosić o wydruk w ośrodku.

    Członek rozpoczyna czynny udział w życiu sanghi. Może brać udział w aktywnościach przewidzianych przez statut SZKU, w Zgromadzeniach Członków i w wyborze władz ośrodka oraz Szkoły, jak i ma prawo wchodzić w skład zarządu ośrodka. Członkowie otrzymują dostęp do wewnętrznych list mailingowych Szkoły oraz mają pierwszeństwo udziału w odosobnieniach medytacyjnych, a po trzech miesiącach członkostwa zyskują prawo do zniżek w opłatach za nie. Członkostwo jest też warunkiem przyjęcia buddyjskich wskazań.

    Składki członkowskie wpłacane na nasze konto, mogą zostać odliczone w rocznym rozliczeniu PIT, jako darowizna na cele kultu religijnego

    Aktualna wysokość miesięcznej składki członkowskiej:
    50 PLN    dla osób bez wskazań oraz dla posiadaczy pięciu wskazań
    60 PLN    dla Nauczycieli Dharmy oraz Nauczycieli Dharmy W Treningu

    Deklaracja Członkowska 2020.pdf

    Deklaracja RODO - 2020 r.pdf

image4215-5.png